SamtalsPunkt

Anita Cander Jonsson

Certifierad Hypnoterapeut

Certifierad Samtalsterapeut

Hypnoterapi

Hypnoterapi är en teknik som baserar sig på medvetandets tre naturliga stadier. Vid stadiet hypnos  upprättar man kontakt med det undermedvetna. Där finns obegränsade möjligheter att ändra invanda tanke- och beteendemönster, och skapa helt nya förutsättningar! 

Samtalsterapi

Under samtalsterapin klarlägger vi tillsammans din livssituation genom olika metodiker som beteendeterapi, gestaltterapi mm. Därifrån tar vi reda på vad din önskan är: Vad du vill förändra, förstärka eller uppnå. 

Om Hypnoterapi

Känner du att du har potential att ge mer  än  vad du gör idag? Är du begränsad i ditt dagliga liv p.g.a. omedvetna strategier som du format på grund av tidigare händelser i ditt liv?  Då kanske hypnos och hypnoterapi kan vara något för dig? Hypnos är ett kraftfullt tillstånd, då man befinner sig i sitt undermedvetna sinne. Det är ett behagligt meditativt tillstånd där man upplever inre frid, en känsla av tidlöshet och klarhet – helt enkelt ett underbart avslappnat tillstånd. Hypnoterapi är fullständigt riskfritt – Du har full kontroll och gör ingenting mot din egen vilja. Det är ett samspel mellan hypnoterapeut och klient, som bygger på tillit och samarbete.

Anita Cander JONSSON

Jag arbetar sedan 2018 med praktiserande hypnoterapi, och är efter avslutad utbildning certifierad hypnoterapeut. Jag valde hypnoterapi för att det är en grundläggande och effektiv teknik för att öppna upp och vidga sinnet på naturlig väg. Det är en fascinerande resa att få följa mina klienter in i deras undermedvetna och därigenom hjälpa till att lösa upp negativa betingelser och frigöra livsenergi. Det är också den behandlingsform jag finner mest effektiv för att komma till rätta med olika låsningar såsom fobier, panikångest, stress mm. Här finns också möjligheten att uppleva och minnas saker som hänt i tidigare liv – Sådant som är svårt att komma i kontakt med i det vakna tillståndet. Det hypnotiska tillståndet är helt naurligt och – tillsammans med vakenhet och sömn  – ett av tre olika tillstånd som medvetandet kan befinna sig i, och de förändringar som kan göras där är helt obegränsade!

HÄR FINNS JAG

Gaddesanna 266

+46734 147 147

anita_c@hotmail.se